Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
akce


Globální stávka žen
2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

Feminismus
Média + Nokia
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

kultura a umění

odkazy
Zpráva o antifašistické demonstraci v Hradci Králové -
24. Března 2001

24. března 2001 v Hradci Králové proběhla antifašistická demonstrace, kterou organizovala AFA-Praha (Antifašistická akce) ve spolupráci s místními aktivisty. Této akce se zúčastnilo asi 300 lidí, kteří se sešli, aby vyjádřili svůj nesouhlas s neonacistickými a fašistickými aktivitami v České republice. Demonstrace byla zaměřena především proti nedávno vzniklému Národně sociálnímu bloku (NSB) a proti vzrůstajícímu počtu a brutalitě útoků ze strany neonacistů a fašistů.

Krajně pravicové uskupení NSB vzniklo 3. března v Praze z členů bývalé Vlastenecké republikánské strany (VRS) a řady členů neonacistických skupin: Národního odporu (NO) a Národní aliance (NA). Vůdčí osobnost NA Vladimír Skoupý (známý díky svým výrokům zpochybňujícím existenci holokaustu a napadení ženy s dítětem) se stal předsedou středočeské pobočky strany. Bývalý aktivista NO Filip Vávra (dříve odsouzený za napadení gay klubu) se stal tajemníkem NSB. Tato strana usiluje o vstup do parlamentu a o získání přízně veřejnosti, proto se populisticky snaží soustředit především na sociální otázky. (podrobnější informace se dozvíte např. v A-kontra 2/2001, 3/2001).

Na 3. března byla svolána také protiakce - antifašistická demonstrace (svolavatel AFA - Praha), jejímž cílem bylo narušit jednání těchto ultrapravicových uskupení. Antifašisté však byli brutálně rozehnání. Celkem bylo zadrženo 19 demonstrantů. Dva z nich byli neoprávněně obviněni z útoku na veřejného činitele. Na stanici byli zadržení slovně napadání a některým policisté vyhrožovali. Několik ze zadržených a demonstrujících muselo být lékařsky ošetřeno. Jedno z obvinění z útoku na veřejného činitele bylo již staženo. Policistům se ani po měsíci usilovného hledání nepodařilo vymyslet dostatečné množství důkazů, na jejichž základě by mohly vykonstruovat žalobu.

Antifašistická demonstrace v Hradci Králové začala po 12. hodině pochodem do centra města. V čele průvodu jela dodávka s dj´s, kteří hráli do rytmu pochodu. Někteří z aktivistů rozdávali letáky týkající se sjednocování české ultrapravice a také prohlášení FS8.3. reagující na snahy českého pro-life hnutí legislativně zakázat možnost interrupce (viz projev z demo 24.4.). Demonstrace byla ukončena asi po hodině a půl shromážděním, na kterém zazněli proslovy několika organizací: AFA, Nesehnutí, ORA-Solidarita a Feministická skupina 8. března. Řečník Antifašistické akce informoval o NSB, Nesehnutí se soustředili především na konkrétní útoky neonacistů a fašistů a kritizovali práci policie. ORA-Solidarita varovala před NSB a vyzvala účastníky demonstrace k boji za beztřídní společnost. Na závěr vystoupila zástupkyně FS8.3., která varovala před rostoucími autoritářskými tendencemi v české společnosti v souvislosti se snahami občanského sdružení Hnutí pro život, které usiluje o legislativní zákaz interrupce - o omezení svobodné volby každé ženy (a muže) rozhodnout se o svém vlastním reprodukčním zdraví.

Po skončení demonstrace se konala v královehradeckém klubu El Diablo přednáška, během níž zástupci Antifašistické akce informovali o nově vzniklém NSB a o činnosti AFA-Česká republika. Byly promítnuty záznamy z demonstrací, na kterých se prezentovali čeští neonacisté nyní organizovaní v NSB. Nevystupovali v nich však jako mladí "politici", kterým jde o blaho "národa", ale jako pouliční rváči a kovaní neonacisté, kteří své skutečné názory neskrývají za populistickými výroky a elegantními sáčky. Celá akce byla zakončena hudebním koncertem.

Ling