Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
akce


Globální stávka žen
2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

Feminismus
Média + Nokia
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

kultura a umění

odkazy
Nacisté demonstrovali za české rodiny


15. května u příležitosti mezinárodního dne rodiny se shromáždilo na náměstí míru asi 70 stoupenců Národně sociálního bloku. Projevy řečníků byly předneseny v typickém naci argotu a tématu rodiny se držely jen okrajově, ve smyslu jak zajistit většinu pro bílou populaci. Pro nacisty jsou bílé ženy jen stroji na plození bílých dětí eventuelně služky manžela, do politiky by neměly zasahovat raději vůbec. Proto snad pro každého který se hlásí k myšlenkám osvobození žen a mužů z pohlavních rolí a stereotypů, by měl být samozřejmý i antifašismus. No passaran.

Pozn.: tématu nacistického programu pro rodinu se bude věnovat i obsáhlejší článek v časopise Feministické skupiny 8.března Přímá cesta.