Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
akce


Globální stávka žen
2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

Feminismus
Média + Nokia
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

kultura a umění

odkazy

Demonstrace proti fašismu a nacionalismu

Nedovolme neonacistům opět pochodovat ulicemi!

28. října lze opět čekat pokus o veřejné vystoupení neonacistů z NSB. Tomu se pokusíme všemi silami zabránit. Anarchistická demonstrace namířená proti nacionalismu a zejména proti nárůstu neonacismu se bude konat 28. října od 12,00 na náměstí Míru v Praze. V rámci antifašistické kampaně proběhne také shromáždění Hudba proti rasismu 20. října od 15,00 na náměstí Míru.

Neočekáváme, že by státní orgány byly schopny a ochotny účinně proti neonacistům bojovat. Musíme se jim postavit sami. Podpořte prosím antifašistické shromáždění. Jestliže většina veřejnosti k postupu neonacistů mlčí, my tak činit nehodláme. Nedopusťme aby fašisté opět ovládli ulice! Přijďte dobře připraveni.

Kdo se fašistům postaví, když ne my?!

28. října 2001, Praha 12,00 náměstí Míru
20. října- Hudba proti rasismu, 15,00 nám.Míru

pořádají:
Čs.anarchistická federace,
ORA-Solidarita,
Ulice lidem!,
Antifašistická akce,
Feministická skupina 8. Března