Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
akce


Globální stávka žen
2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

Feminismus
Média + Nokia
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

kultura a umění

odkazy
Svobodná anarchistická společnost a právo na interrupci
Aileen O'Carroll

Představujeme si anarchistickou společnost jako společnost, ve které mohou lidé svobodně rozhodovat o svých vlastních životech. Uvažujeme o společnosti, kde se lidé rozhodují na nejnižších možných úrovních. Pro ženy to znamená, že se mohou rozhodnout, jestli chtějí otěhotnět nebo ne, jestli si přejí zůstat těhotné a také zda chtějí nebo nechtějí mít děti.

Je možné být anarchistou/kou a mít morální námitky proti potratům. Není však možné být anarchistou/tkou a nepodporovat svobodnou volbu. Protože kdyby právo na svobodnou volbu nenáleželo těhotným ženám, kdo by rozhodoval? Stát, právníci a soudy nebo snad policie?

Logikou hnutí proti svobodné volbě je donutit ženy pokračovat v nechtěných těhotenství. Pro anarchistu/tku by měl být tento přístup neakceptovatelný. Ženy při rozhodování, zda podstoupit nebo nepodstoupit interrupci, zvažují mnoho okolností. Zvažují názor svého partnera, rodičů a také společnosti, ve které žijí. Zvažují dopady na svou kariéru a studium. Přemýšlí,zda jsou již zralé na mateřství. Berou ohledy na vztahy, v nichž žijí. Významnou roli hraje také jejich finanční a ekonomická situace.

Rozhodnutí je komplexní a není jednoduché. Pro anarchisty/tky je tou nejvhodnější, ale ne jedinou osobou, která má učinit rozhodnutí žena, která bude také žít s následky svého rozhodnutí. Právo na interrupce je pro nás základním lidským právem.

Pro mnoho žen není interrupce volbou, ale často i jediným řešením v okolnostech, ve kterých se nacházejí. Svobodná volba by se měla také týkat práva stát se matkou. Jestliže bojujeme za právo na interrupci, bojujeme také za odstranění překážek a stigmat, které brání některým ženám pokračovat v těhotenství.

Náš boj za právo na interrupci je součástí boje mnohem širšího: redefinice toho, jaké způsoby života jsou ženy schopné vést. Je zároveň součástí boje za společnost, která podporuje rodiče v jejich rozhodnutích mít dětí. V nejširším možném měřítku pak znamená obrana a definice práva na volbu také obranu práva rozhodovat se o našich vlastních životech. Pokud tak činíme, tvoříme základ budoucí společnosti.


Převzato z anarchistického internetového serveru a-infos
(www.ainfos.ca)
19. dubna 2001.
Překlad Ling.