Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
akce


Globální stávka žen
2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

Feminismus
Média + Nokia
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

kultura a umění

odkazy
Feministická diskuze V rytmu života ženy, 23. března 2001, squat Milada, Praha

Feministická skupina 8. března využila laskavé nabídky lidí ze squatu Milady a uspořádala zde v pátek 23.3. 2001 diskusi týkající se základních témat feminismu.

V prvním příspěvku byla shrnuta historie feminismu a jeho jednotlivé vývojové Vlny, jeho druhá část byla věnována vztahu anarchismus-feminismus a přístupům historických osobností anarchismu k otázkám emancipace žen.

Další série příspěvků se týkala vztahu žena - média. Zmíněny byly zejména role ženy v reklamách, struktura a fungování časopisů pro ženy, používání ženského těla v médiích, a vliv těchto a dalších jevů na vytváření a udržování společenských stereotypů. Další popsanou problematikou bylo domácí násilí na ženách. Příspěvek odrážel fakt, že tento problém souvisí se zakonzervovaným způsobem vnímání role ženy a že jej nelze zjednodušovat na problém legislativy. Tento příspěvek zahrnoval také problematiku obchodu se ženami, sociálními souvislostmi a povědomí veřejnosti o tomto tématu.

Byl také předčten příspěvek jedné z nemocných členek skupiny na téma žena a kapitalismus. V příspěvku byly zmíněny celosvětové statistiky týkající se rodových vlastnických a rozhodovacích poměrů a postavení žen na trhu práce. Vysvětlena byla problematika feminizace a procesu ekonomické globalisace a s tím souvisejících problémů (chudoba, migrace a.j.).

V závěru skupina aktuálně informovala o naší reakci na aktivity hnutí ProLife, usilujícího o legislativní zákaz umělého přerušení těhotenství.

Vojta, Lin