Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
akce


Globální stávka žen
2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

Feminismus
Média + Nokia
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

kultura a umění

odkazy

Projev Autonomie Kladno z antifašistické demonstrace v Kladně

Řada z vás se možná ptá, proč jsme se rozhodli uspořádat demonstraci proti neonacismu právě v tomto městě. Jedním z důvodů je vzrůstající aktivita a agresivita příznivců ultrapravice v našem regionu. V Kladně se v poslední době začaly množit násilné útoky neonacistů vůči všem, kdo nezapadají do jejich představ o tom, jak má vypadat plnohodnotný člen společnosti. Záminku k napadení si přitom najdou vždy - stačí odlišná barva kůže, příslušnost k jiné etnické skupině, odlišné politické názory nebo i jiná sexuální orientace či nonkonformní vzhled. Terčem těchto útoků se ale může stát každý z vás nebo lidé z vašeho blízkého okolí.

Nezvyšuje se však jen intenzita násilných útoků, lze zaznamenat i nárůst politické aktivity profašisticky a nacionálně laděných skupin. Připomeňme si demonstraci VLASTENECKÉ FRONTY z 19. srpna 2000, která se konala právě zde, v Kladně a nebo objevení se jmen několika známých ultrapravicových aktivistů na kandidátkách VLASTENECKÉ REPUBLIKÁNSKÉ STRANY při podzimních volbách do krajských zastupitelstev.

Touto demonstrací bychom také rádi vyjádřili své znepokojení ze zrodu NÁRODNĚ SOCIÁLNÍHO BLOKU, který si klade za cíl sjednotit všechny nacionálně orientované aktivisty. Tato politická strana vznikla 3. března 2001 vstupem členů tří různých organizací - VRS, NA a NO. šéfem středočeské organizace se stal Vladimír Skoupý, který byl v minulosti souzen za napadení romské ženy v Kladně a strávil několik měsíců ve vězení za popírání holocaustu. Tajemníkem se pak stal další z čelních představitelů české neonacistické scény Filip Vávra, stíhaný za útok na skupinu homosexuálů a hajlování před židovskou synagogou. Založení NSB se v našich očích jeví jako společensky mnohem nebezpečnější než jejich dosavadní praktiky. Česká ultrapravice se stále více soustřeďuje na získání politického vlivu, opouští taktiku pouličních střetů a v mnoha případech se od násilných akcí skinheadských bojůvek snaží i distancovat. Vzhledem k neutěšené sociální situaci je možné, že se jim podaří oslovit určité společenské spektrum. Přímo se nabízí srovnání s Německem 20. a 30. let, kde se zpočátku marginální skupince národních socialistů podařilo zavést diktaturu, která byla nejstrašnější v lidské historii.

Nenechme situaci dojít tak daleko. Konfrontujme neonacismus všude kde se objeví. Tento boj je bojem každého z nás, nelze se při něm spoléhat na stát a policii. Ti nejen že jsou samy o sobě zdrojem mnoha problémů, ze kterých neofašisté těží při získávání politického vlivu, ale mnohokrát jsou navzdory svým silným slovům k jejich akcím nebývale tolerantní a dokonce jim i poskytují ochranu proti těm, kdo se jim dokáží rozhodně postavit. Bylo by iluzí si myslet, že se zbavíme fašismu, dokud se nezbavíme státu a systému, který je založený na autoritě a ekonomické nerovnosti. Je nutné spojit boj proti fašismu s bojem proti fašismu s bojem za spravedlivější společnost.
-sb-