Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
akce


Globální stávka žen
2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

Feminismus
Média + Nokia
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

kultura a umění

odkazy
ProLife versus proChoice

V sobotu 24. března proběhl v Praze pochod křesťanského hnutí Prolife za zákaz umělého přerušení těhotenství. Tato akce byla předem hojně avizována především skrze reklamní kampaň v městské hromadné dopravě. FS8B reagovala na aktivity Prolife hnutí vydáním(výše nebo níže uvedeného) prohlášení.Jedna z forem prezentace našeho prohlášení bylo rozdávání jeho tištěné podoby přímo během sobotního pochodu.

Akce začala na Staroměstském náměstí v 14:00. Sešlo se zde cca 150 lidí převážně střední a starší generace. Po několika projevech se vydali na pochod směrem na Václavské náměstí. Během pochodu provolávali hesla typu "potrat je vražda" nebo "dejme dětem šanci". Naše skupina šla několik desítek metrů před průvodem a rozdávala kolemjdoucím letáky s prohlášením. Snažily jsme se každému alespoň v obrysech naznačit souvislosti, proč letáky rozdáváme a proč nesouhlasíme s názory prezentovanými hnutím ProLife. Vstřícnost k diskusi nás u těchto lidí příjemně překvapila. Z velké většiny jsme se setkali s podporou našeho stanoviska.

Pod sochu Sv. Václava na Václavském náměstí, kde měl pochod být ukončen, se mezitím postavili členové Socialistická organizace pracujících a Socialistické solidarity. Rozvinuli zde transparent a přečetli do megafonu své prohlášení. Když k nim přední řada Prolife pochodu dorazila, došlo k menší verbální a fyzické potyčce iniciované kupodivu nenásilí propagujícími Prolife. Celá akce skončila přibližně kolem 17:00.

A66